TR | EN | AR | RU

KURUMSAL

Hakkımızda

GELECEĞİ İNŞAA EDER

2005 yılında kurulan ''BC ŞİRKETLER GRUBU'' başarılı geçmişiyle Türkiye ve Irak'ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve çalıştığı sektörlerde lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. BC GRUP; İnşaat ve Taahhüt, Maden, Hazır Beton, inşaat Yapı Malzemeleri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Turizm, Enerji, Lojistik, Akaryakıt, İş Ticaret olmak üzere 10 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. BC GRUBU’n; ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı olmanın ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

BC GRUP, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle çocuk gelişimi ve eğitime odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini de hayata geçirmektedir. BC GRUP, 25'in üzerinde şirketi ve 3.500 ü aşkın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; Üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. BC GRUP, markalarının değerini sadece Türkiye ve Irak sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. BC GRUP, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Irak'ı bütün dünyada temsil etmektedir. Ayrıca BC GRUP, yeni yatırımlarıyla hız kesmeden farklı iş kollarında da büyümektedir.

Aynı zamanda Signature Holding, Empire World ve Dabin Grup gibi sektörlerinde öncü firmalarla ortak iştirakleri devam etmektedir. BC GRUP, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Irak'daki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.

Başkanın Mesajı

Kurulduğu 2005 yılından günümüze dek gerçekleştirmiş olduğu başarılı projeler ile müşterilerinin güvenini kazanan grubumuzun lokomotif şirketi BCM, bünyesinde 3500 yetkin personeli, teknik donanım ve ekipmanı ile inşa ettiği 1.500.000 m2 lik yapı alanı, sembol sayılabilecek yüksek katlı yapılardaki başarısı ile sektörün önde firmaları arasında hak ettiği konuma gelmiştir.

2008 yılında, Irak'ın yeni yapılanması ile başlayan serüvenimiz her geçen gün büyüyerek, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemiş ve inşa ettiği binaların yapısal özelliklerinden dolayı Kuzey Irak bölgesinin mimari yapısına yeni bir boyut getirmiştir. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç duyduğu, inşaat, Taahhüt, Maden, Hazır Beton, inşaat Yapı Malzemeleri, Gayrimenkul Geliştirme Yatırım, Turizm, Enerji, Lojistik, Akaryakıt, Dış Ticaret ve Finans olmak üzere bulunduğumuz tüm sektörlerde yaptığımız yatırımlar ve güçlü iş ortaklıkları ile birçok başarıya imza attık.
Bunun ile beraber faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin inşasına, yaşam alanlarına getirdiğimiz konforun ötesinde ekonomik yapısına ve eğitime destek veren projeler ile sosyal ve kültürel gelişiminede katkı sağlamayı ilke edindik.

Hedeflerimize ulaşmak için kurumsal değerlerimizin kılavuzluğunda ilerlemekteyiz:

• Müşteri memnuniyeti,

• Projenin öngörülen zamanda ve kalitede yapılması,

• Başarının sürekliliği ve sektörde kalıcılık,

• Çağdaş teknolojide uzmanlık,insana, çevreye saygı ve topluma katkı bu değerler doğrultusunda, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz sürece, Irak'ta başlayan başarılarımızın tüm orta doğu coğrafyasına  yayılacağından, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağımızdan ve önümüzdeki hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur.


Baran ÇOKTİN

Misyon & Vizyon

Misyonumuz;


BC GRUP şirketleri olarak; Müşterilerimizin beklentilerini çok iyi anlayarak beklentilerin tam anlamıyla karşılandığı teklifler sunmak. Öz sermaye yapısını ve grup şirketlerinin gücünü kullanarak marka bilinirliğini arttırmak. Tamamlanan projelerin getirdiği sürdürebilir güvenirliliği sağlamak Genç dinamik eğitimli üretken çözüm odaklı ekiple yol almak. Tüm koşulları göz önünde bulundurup anında etkin ve hızlı çözümler üreterek zamanında taahhütün yerine getirilmesini sağlamak. Faaliyet gösterdiği bölgenin gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sosyal sorumluluk anlayışının verdiği taahhütlere yansıtmak Faaliyet gösterdiği bölgelerdeki kültürel farklılıklara saygılı yerel ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getiren bir yaklaşım sergilemek. Gelişmiş görsel teknolojiyi kullanarak tamamlanmış hizmetin müşteri beklentilerinin uygun olacağını garanti altına almak. Üstlendiği her projede, tüm detayları düşünerek müşterilerin kullanım aşamasındaki memnuniyetini garanti altına almak. Çözüm odaklı, özel eğitimli tecrübeli çalışanları ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.

Vizyonumuz;


Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz her bölgede müşteri ve kalite odaklı olarak bulunduğu sektörlerde ‘Lider Grup' konumuna erişmektir.

Tarihçe

2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2019

İş Güvenliği

BC GRUP olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. BC GRUP'un faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de BC GRUP'un koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı, Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, gelişmeleri gözden geçirmeyi,bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Çevre Sorumluluğu

" BC GRUP " faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri engellemek, sağlıklı ve  güvenli çalışma ortamı yaratmak, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

• "Çevre boyutları ve İş Sağlığı Güvenliği" tehlikeleri ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak,
• Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,
• Meslek hastalığı ve iş kazalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak,
• Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,
• Üretim ve destek faaliyetlerimizden kaynaklanan, başta sac atığı olmak üzere atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
• Kaynakları verimli kullanmak,  İSG ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.  

" BC GRUP " olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Politikamız

BCM ULUSLARARASI MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE  TİC. A.Ş.   yönetimi olarak ulusal ve uluslar arası alanda müşteri taleplerine uygun, insan odaklı, çevreye duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermek birinci önceliğimizdir.

 

Bu çerçevede inşaat taahhüt işlerinde aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz;

-Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

-Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

-Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek,

-Sektördeki Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaptığımız işlerde uygulanmasını sağlamak,

-Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizin sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,

-Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

-Çevre kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması,

-Yaralanmaların ve sağlık bozulmaların azaltılması,

-Faaliyetlerimizde çalışanların katılımını ve danışılmasını sağlamak,

-Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,

-Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak,

-Sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek hususunda kazanılan tecrübeleri sisteme dâhil etmek, modellemeye aktarmak ve bunları ölçerek takip etmek

 

BCM ailesi olarak şirket merkezi ve şantiyelerindeki tüm personel, bu politikayı uygulamakla yükümlüdürler.